DomácíFilmKulturaNewsZprávy

Zástupci filmového průmyslu vítají možnost točit bez roušek, už navrhli bezpečnostní pravidla, posílení audiovizuálního průmyslu je podle nich nezbytné

Členové Asociace producentů v audiovizi, Unie filmových distributorů, Asociace provozovatelů kin,  Asociace režisérů a scenáristů a Asociace animovaného filmu vítají umožnění natáčení filmových projektů bez roušek. APA ve spolupráci se Státním fondem kinematografie už předložila k projednání vládním epidemiologům doporučená základní opatření bezpečného natáčení, provozu kin a přeshraničního styku pro zahraniční štáby. Filmaři zároveň věří v zachování funkčního systému podpory a udržení plného financování Státního fondu kinematografie. Ve své analýze dopadů COVID-19 na audiovizuální průmysl navrhují možná řešení vedoucí k postupnému vyrovnávání se s vážnými následky krizových opatření dopadajících na producenty, kina či distributory.

„Jsme rádi, že se daří epidemii zvládat a vláda postupně rozvolňuje restriktivní opatření. Akutně potřebujeme začít točit filmy a další audiovizuální díla, abychom umožnili OSVČ a sektoru MSP nejen z audiovizuálního průmyslu návrat do práce. A to přinese i další peníze do státního rozpočtu,“ říká předseda Asociace producentů v audiovizi (APA) Vratislav Šlajer. Zástupci APA už v minulosti uvedli, že investice do výroby audiovizuálních děl směřují jen ze čtyřiceti procent do filmových profesí, šedesát procent putuje do nefilmových odvětví. Dodavatele filmového sektoru tvoří z nemalé části také osoby samostatně výdělečné činné či malé a střední podniky.

Filmaři navržená pravidla bezpečného natáčení zahrnují nezbytnost testování pro herecké a příbuzné profese typu kaskadéři a případně i komparzisty, zavedení ochranných pomůcek pro ochranu druhých, pravidla osobní dezinfekce, dále pak dezinfekci vozidel, pracovních prostor či kostýmů, postupy organizace na místě zahrnující oddělení jednotlivých skupin štábu a organizaci cateringu včetně baleného jídla nebo dodržování nařízených rozestupů.

Zástupci audiovizuálního průmyslu pak připomínají, že základním pilířem české audiovize je Státní fond kinematografie, který administruje filmové pobídky (v roce 2020 v objemu 1,3 miliard) a selektivní podporu celého řetězce filmového vývoje, výroby a distribuce (470 milionů ročně). Upozorňují na nutnost zachování objemu prostředků pro filmový fond.

„Vítám velmi rozhodnutí vlády umožnit natáčení bez roušek, samozřejmě za dodržení přísných hygienických opatření. Státní fond kinematografie po celou dobu koronaviru pracuje na plné obrátky, Rada vyhlašuje a rozhoduje o výzvách, vyplácíme podporu i pobídky, vymýšlíme záchranná opatření. Krokem vlády se naděje na stabilizaci českého filmového průmyslu opět o něco zvýšila,“ uvedla Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie.

Jako nezbytné vidí nyní filmaři v čele s APA posílit audiovizuální průmysl nad rámec schváleného rozpočtu pro rok 2020. Konkrétně nyní potřebují 20 milionů korun na posílení výzev na podporu vývoje filmových děl jako je psaní scénářů, casting a přípravné natáčecí práce a 55 milionů jako podporu k oživení celého distribučního řetězce včetně provozovatelů kin. Dohromady potřebují nyní jednorázovou částku 75 milionů korun pro udržení fungování audiovizuálního průmyslu v České republice jako velkého odběratele služeb a zboží od mnoha drobných živnostníků a MSP. A připomínají, že bude třeba udržet filmové pobídky ve výši roku 2019 a následně propagovat ČR po celém světě jako stále bezpečnou zemi pro filmování.

Předpokládané ztráty ve filmovém průmyslu jsou nyní filmaři včele s APA vyčísleny na 4,9 miliard korun za zahraniční filmové zakázky, které jsou úplně zastaveny. Dále pak je v tuto chvíli zrušena či přerušena výroba českých filmů, dokumentů a animované či televizní tvorby v hodnotě 0,5 miliardy korun, zastavena je i reklamní tvorba, jejíž obrat činil jen vloni 1,8 miliardy korun. Ztráta distribučních společností, mezičlánku mezi producenty a kinaři, je vyčíslena Unií filmových distributorů, která sdružuje téměř čtyřicet subjektů, na 85 milionů měsíčně. Zastavený je i maloobchodní prodej DVD nosičů. Ztráty tržeb kin se pak pohybují jen u vstupenek okolo 100 milionů měsíčně.

×
Petr Hruška (1986) – Narozen v Karlových Varech – CZE NOVINÁŘ: Foto / kamera – příležitostné psaní článků TECHNIK: El. / IT PODNIKATEL: Agentura HRU-SKA

Related Images:

Comment here